Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Jak bojovat s inflací DLOUHODOBĚ?

Dnešní tip je pokračováním dvou předešlých. Řešíme zde oblast investic, kterými lze „porazit“ inflaci. Dnes se zaměřím na dlouhodobý horizont. Z dlouhodobého horizontu, by měl být Váš majetek z větší části zainvestován v reálných aktivech, což jsou především a) nemovitosti,  b) akcie. Co se → NEMOVITOSTÍ týče → osobně doporučuji nejdříve vyřešit vlastní bydlení, zpravidla vždy s hypotékou, protože hodnota nemovitosti […]